Kaikkien juttu

Johtavana elintarvikeyrityksenä meidän Atrialla on kannettava vastuumme. Teemme tämän jakamalla vastuullisuustyömme kaikkiin eri liiketoimintayksiköihimme ja toimintoihimme. 

Atrian vastuullisuustyö

Vastuullisuus ei ole vain johdon asialistalla. Toimenpiteet vaihtelevat pienistä asioista, kuten käyttämättömien tilojen valojen sammuttamisesta, suuriin, kuten öljystä pellettikattiloihin siirtymiseen ja sataprosenttisen vihreän sähkön käyttöön.

Lue täältä, mitä kaikkea vastuullisuus tarkoittaa Atrialla. 

Lue Atrian uusin yritysvastuuraportti täältä.

Maapallo

Elintarvikkeiden tuottaminen ja toimittaminen rasittaa ympäristöä - tiedämme sen. Tämän vuoksi ensisijaisena tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali elintarvikeketju, mikä tarkoittaa sitä, että tuotantomme ja jakelumme eivät aiheuta ilmakehään turhia kasvihuonekaasuja. Tämän saavuttamiseksi meillä on viisi painopistealuetta:

  1. Hiilipäästöjen vähentäminen
  2. Uusiutuvat energialähteet
  3. Energian ja veden kulutuksen tehostaminen
  4. Ympäristöystävälliset pakkaukset
  5. Ruokajätteen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä

Lue täältä, miten Atria kantaa vastuun maapallosta.

Natur 1920x1080.jpg

Tuoteturvallisuus ja eläinten hyvinvointi

Selkeä vastuumme on asettaa tuoteturvallisuus ja kuluttajien terveys etusijalle. Tuotteemme ovat täysin jäljitettävissä, ja pyrimme tarjoamaan kuluttajille läpinäkyvyyttä pakkausselosteidemme kautta. Antibioottien käytössä ja eläintenhoitoon liittyvissä epäkohdissa visiomme on nollalinja.

Lue täältä, miten Atria kantaa vastuun tuoteturvallisuudesta.

Ihmiset

Turvallisesti tuotetulla ja ravitsevalla ruoalla luomme kulinaarisia nautintoja jokaiseen tilanteeseen. Saavutamme tämän onnellisen ja turvallisen henkilökuntamme ansiosta. Turvallinen työympäristö ja paikka, jossa on tilaa kehitykselle, ovatkin elintärkeitä liiketoiminnallemme. 

Lue täältä, miten Atria ottaa vastuun ihmisistä.

Vastuullinen liiketoiminta

Koska olemme suuri yritys, haluamme näyttää hyvää esimerkkiä. Lakien ja asetusten noudattaminen on meille yhtä luonnollista kuin sidosryhmien ja heidän vaatimustensa kuunteleminen. Meille kannattava kasvu liittyy etiikkaan ja arvoa luoviin kumppanuuksiin. Hyvänä yrityksenä oleminen tarkoittaa myös liiketoimintamme taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamista. Vaadimme myös, että liikekumppanimme noudattavat samankaltaisia periaatteita toiminnassaan.

Lue lisää täältä.

arno-smit-lzbFllF05XY-unsplash.jpg